پروژه احداث ایستگاه گاز CNG

موقعیت جغرافیایی:روستای پری،شهرستان ماهنشان،استان زنجان

شرکت کارفرما:شرکت گاز استان زنجان(شرکت طرح و ساخت بینا)

شرکت اجرایی:شرکت آریا دژ البرز

شروع عملیات اجرایی مورخ 97/11/02

.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.