فضای کاری دفتر مرکزی

پروژه های بزرگ شرکت

در اینجا بخشی از پروژه های برجسته را میتوانید مشاهده کنید

پروژه جمع آوری و تزریق گاز

موقعیت استان بوشهر شهرستان برازجان کارفرما شرکت پایندان نصب و پیش راه اندازی سیستم متانول و سیستم آب و آتش نشانی نصب و پیش راه اندازی ۸ واحد کولر هوایی نصب و پیش راه اندازی ده دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی

ادامه مطلب

پروژه جمع آوری و تزریق گاز

موقعیت استان بوشهر شهرستان برازجان کارفرما شرکت پایندان نصب و پیش راه اندازی سیستم متانول و سیستم آب و آتش نشانی نصب و پیش راه اندازی ۸ واحد کولر هوایی نصب و پیش راه اندازی ده دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی

ادامه مطلب

پروژه جمع آوری و تزریق گاز

موقعیت استان بوشهر شهرستان برازجان کارفرما شرکت پایندان نصب و پیش راه اندازی سیستم متانول و سیستم آب و آتش نشانی نصب و پیش راه اندازی ۸ واحد کولر هوایی نصب و پیش راه اندازی ده دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی

ادامه مطلب

پروژه جمع آوری و تزریق گاز

موقعیت استان بوشهر شهرستان برازجان کارفرما شرکت پایندان نصب و پیش راه اندازی سیستم متانول و سیستم آب و آتش نشانی نصب و پیش راه اندازی ۸ واحد کولر هوایی نصب و پیش راه اندازی ده دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی

ادامه مطلب

پروژه جمع آوری و تزریق گاز

موقعیت استان بوشهر شهرستان برازجان کارفرما شرکت پایندان نصب و پیش راه اندازی سیستم متانول و سیستم آب و آتش نشانی نصب و پیش راه اندازی ۸ واحد کولر هوایی نصب و پیش راه اندازی ده دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی

ادامه مطلب

پروژه جمع آوری و تزریق گاز

موقعیت استان بوشهر شهرستان برازجان کارفرما شرکت پایندان نصب و پیش راه اندازی سیستم متانول و سیستم آب و آتش نشانی نصب و پیش راه اندازی ۸ واحد کولر هوایی نصب و پیش راه اندازی ده دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی

ادامه مطلب

آخرین مطالب قرار داده شده روی سایت

میتوانید آخرین مطالب قرار داده شده روی سایت را در اینجا مشاهده کنید

اجرای پروژه عملیات ارتقاء پالایشگاه آبادان فاز۲ سکاف

موقعیت جغرافیایی: پالایشگاه آبادان  (فاز ۲ )استان خوزستان شهرستان آبادان شرکت کارفرما: شرکت فنی و مهندسی (سکاف) شرکت اجرایی : شرکت آریا دژ البرز  شروع عملیات اجرایی: مورخ ۹۷/۰۶/۰۱                                                    

ادامه مطلب

پروژه نصب واحد یدک توربوکمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز دشت

موقعیت جغرافیایی: ایستگاه تقویت فشار گاز دشت (شهرستان گرمه)استان خراسان شمالی دشت- کالپوش- درق     شرکت کارفرما:شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران    مشاور:(شرکت طرح و ساخت بینا)     شرکت اجرایی: شرکت آریا دژ البرز    شروع عملیات اجرایی : مورخ۹۸/۰۵/۰۱                        

ادامه مطلب

راه های ارتباط با شرکت

دفتر مرکزی: یاسوج – بلوار شهید قرنی – نبش خیابان سفیر امید – ساختمان تجاری آریا – طبقه سوم - تلفن: ۳۳۳۴۷۵۰۷-۰۷۴ فاکس: ۳۳۳۴۷۴۷۲-۰۷۴ ایمیل: aryadejalborz2@gmail.com

بخش همکاران

بخشی از شرکت های نفتی، گازی و .... که با ما همکاری کردند