اجرای پروژه عملیات ارتقاء پالایشگاه آبادان فاز2 سکاف

موقعیت جغرافیایی: پالایشگاه آبادان  (فاز 2 )استان خوزستان شهرستان آبادان شرکت کارفرما: شرکت فنی و مهندسی (سکاف) شرکت اجرایی : شرکت آریا دژ البرز  شروع عملیات اجرایی: مورخ 97/06/01                                                    

Read More