اجرای پروژه عملیات ارتقاء پالایشگاه آبادان فاز۲ سکاف

موقعیت جغرافیایی: پالایشگاه آبادان  (فاز ۲ )استان خوزستان شهرستان آبادان شرکت کارفرما: شرکت فنی و مهندسی (سکاف) شرکت اجرایی : شرکت آریا دژ البرز  شروع عملیات اجرایی: مورخ ۹۷/۰۶/۰۱                                                    

ادامه مطلب