درباره ما

شرکت آریا دژ البرز در سال ۱۳۸۷ با هدف فعالیت در بخش پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی تاسیس و پس از طی مراحل رشد و توسعه، اکنون به یکی از شرکت های مطرح در سطح کشور تبدیل شده است.
 مدیریت و کارکنان این شرکت با توجه آگاهانه به توسعه پایدار و تعالی سازمانی تلاش دارند تا پرانگیزه و استوار تر از گذشته همچنان مطمئن و سنجیده گام بردارند کیفیت مطلوب و هزینه معقول در زمان مناسب، تعریفی است که ما از انجام پروژه داریم.
 شرکت آریا دژ البرز بر اساس ماموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزش ها ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی و مهندسی امکان ارائه و انجام هرگونه مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت در بخش‌های مختلف پروژه های نفت گاز پتروشیمی و نیروگاهی را دارا میباشد.

چارت سازمانی شرکت