اجرای پروژه عملیات ارتقاء پالایشگاه آبادان فاز2 سکاف

موقعیت جغرافیایی: پالایشگاه آبادان  (فاز 2 )استان خوزستان شهرستان آبادان

شرکت کارفرما: شرکت فنی و مهندسی (سکاف)

شرکت اجرایی : شرکت آریا دژ البرز 

شروع عملیات اجرایی: مورخ 97/06/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.