پروژه نصب واحد یدک توربوکمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز دشت

موقعیت جغرافیایی: ایستگاه تقویت فشار گاز دشت (شهرستان گرمه)استان خراسان شمالی دشت- کالپوش- درق

    شرکت کارفرما:شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

   مشاور:(شرکت طرح و ساخت بینا)

    شرکت اجرایی: شرکت آریا دژ البرز

   شروع عملیات اجرایی : مورخ98/05/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.