اجرای پروژه عملیات ارتقاء پالایشگاه آبادان فاز2 سکاف

موقعیت جغرافیایی: پالایشگاه آبادان  (فاز 2 )استان خوزستان شهرستان آبادان شرکت کارفرما: شرکت فنی و مهندسی (سکاف) شرکت اجرایی : شرکت آریا دژ البرز  شروع عملیات اجرایی: مورخ 97/06/01                                                    

Read More

پروژه نصب واحد یدک توربوکمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز دشت

موقعیت جغرافیایی: ایستگاه تقویت فشار گاز دشت (شهرستان گرمه)استان خراسان شمالی دشت- کالپوش- درق     شرکت کارفرما:شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران    مشاور:(شرکت طرح و ساخت بینا)     شرکت اجرایی: شرکت آریا دژ البرز    شروع عملیات اجرایی : مورخ98/05/01                        

Read More